Rozpoczęcie obrad

 

 

Rozpoczęcie Konferencji przez prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka Dyrektora Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Od lewej:

dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

dr hab. Tadeusz Kamiński, Dziekan WNHiS UKSW

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Badań Naukowych i Współpracy

prof. dr hab. Jerzy Cytowski, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ds. finansowych i infrastruktury

prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Dyrektor Instytutu Politologii WNHiS UKSW - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

Rozpoczęcie Konferencji przez prof. dr. hab. Radosława Zenderowskiego, Dyrektora Instytutu Politologii WNHiS UKSW - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Od lewej:

dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

dr hab. Tadeusz Kamiński, Dziekan WNHiS UKSW

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Badań Naukowych i Współpracy

prof. dr hab. Jerzy Cytowski, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ds. finansowych i infrastruktury

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

Wystąpienie prof. dr. hab. Alojzego Z. Nowaka, Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. Badań Naukowych i Współpracy

Od lewej:

dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

dr hab. Tadeusz Kamiński, Dziekan WNHiS UKSW

prof. dr hab. Jerzy Cytowski, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ds. finansowych i infrastruktury

prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Dyrektor Instytutu Politologii WNHiS UKSW - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,  Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

Wystąpienie prof. dr. hab. Jerzego Cytowskiego, Prorektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ds. finansowych i infrastruktury

Od lewej:

dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

dr hab. Tadeusz Kamiński, Dziekan WNHiS UKSW

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Badań Naukowych i Współpracy

prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Dyrektor Instytutu Politologii WNHiS UKSW - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

Wystąpienie dr. hab. Tadeusza Kamińskiego, Dziekana WNHiS UKSW

Od lewej:

dr Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Badań Naukowych i Współpracy

prof. dr hab. Jerzy Cytowski, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ds. finansowych i infrastruktury

prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Dyrektor Instytutu Politologii WNHiS UKSW - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

Wystąpienie dr. Marka Prawdy, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

Od lewej:

dr hab. Tadeusz Kamiński, Dziekan WNHiS UKSW

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak, Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. Badań Naukowych i Współpracy

prof. dr hab. Jerzy Cytowski, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ds. finansowych i infrastruktury

prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Dyrektor Instytutu Politologii WNHiS UKSW - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,  Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

Panel I Dwa paradygmaty rozumienia suwerenności

dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof. UKSW - moderator

 

 

Referat prof. dr. hab. Pawła Kaczorowskiego, UKSW

Od lewej:

dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof. UKSW - moderator

prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, UWr

prof. dr hab. Tomasz Żyro, UW

dr hab. Marek Cichocki, Centrum Europejskie Natolin

 

 

Wystąpienie prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego, UWr

Od lewej:

dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof. UKSW - moderator

prof. dr hab. Paweł Kaczorowski, UKSW

prof. dr hab. Tomasz Żyro, UW

dr hab. Marek Cichocki, Centrum Europejskie Natolin

 

 

Referat dr. hab. Marka Cichockiego, Centrum Europejskie Natolin

Od lewej:

dr hab. Zbigniew Stawrowski, prof. UKSW - moderator

prof. dr hab. Paweł Kaczorowski, UKSW

dr hab. Andrzej Antoszewski, UWr

prof. dr hab. Tomasz Żyro, UW

 

 

Słuchacze

 

Panel II Transfery i atrybuty suwerenności  czyli kto rządzi w UE

- prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk, UW - moderator

 

 

Wystąpienie prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka Dyrektora Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,  Prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego - moderatora

Od lewej:

dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW

prof. dr hab. Józef Fiszer, PAN

prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, UW

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, UJK

prof. dr hab. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego

 

 

Referat prof. dr. hab. Jerzego Jaskierni, UJK

Od lewej:

dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW

prof. dr hab. Józef Fiszer, PAN

prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, UW

prof. dr hab. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,  Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - moderator

 

 

Wystąpienie prof. dr. hab. Jacka Czaputowicza, UW

Od lewej:

dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW

prof. dr hab. Józef Fiszer, PAN

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, UJK

prof. dr hab. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - moderator

 

 

Referat prof. dr. hab. Jana Barcza, Akademia Leona Koźmińskiego

Od lewej:

dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW

prof. dr hab. Józef Fiszer, PAN

prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, UW

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, UJK

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - moderator

 

 

Słuchacze

 

 

Wystąpienie dr. hab. Tomasza Grzegorza Grosse, prof. UW

Od lewej:

prof. dr hab. Józef Fiszer, PAN

prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, UW

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, UJK

prof. dr hab. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - moderator

 

 

Słuchacze

 

 

Referat prof. dr. hab. Józefa Fiszera, PAN

Od lewej:

dr hab. Tomasz Grzegorz Grosse, prof. UW

prof. dr hab. Jacek Czaputowicz, UW

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, UJK

prof. dr hab. Jan Barcz, Akademia Leona Koźmińskiego

prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - moderator

 

 

Słuchacze

 

Panel III (I część) Polskie spory ustrojowe z perspektywy dyskursu o suwerenności

Wymiar prawny sporu Unia Europejska  – Polska

- prof. dr hab. Artur Nowak-Far, SGH - moderator

 

 

Wystąpienie Jerzego Stępnia, Uczelnia Łazarskiego

Od lewej:

prof. dr hab. Roman Kwiecień, UMCS

prof. dr hab. Artur Nowak-Far, SGH - moderator

 

 

Referat prof. dr. hab. Romana Kwietnia, UMCS

Od lewej:

prof. dr hab. Artur Nowak-Far, SGH - moderator

Jerzy Stępień, Uczelnia Łazarskiego

 

 

Pytanie zadaje prof. dr hab. Paweł Kaczorowski, UKSW

 

 

Na pierwszym planie prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Pytanie zadaje prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, UJK

 

Panel III  (II część) Polskie spory ustrojowe z perspektywy dyskursu o suwerenności

Wymiar polityczno-społeczny sporu Unia Europejska – Polska

- dr hab. Sławomir Sowiński, UKSW - moderator

 

 

Wystąpienie dr. hab. Krzysztofa Szczerskiego, prof. UJ

Od lewej:

dr Robert Sobiech, Collegium Civitas

prof. dr hab. Zbigniew Czachór, UAM

dr Rafał Trzaskowski, Sejm RP

dr hab. Sławomir Sowiński, UKSW - moderator

 

 

Słuchacze

 

 

Referat dr. Roberta Sobiecha, Collegium Civitas

Od lewej:

dr hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ

prof. dr hab. Zbigniew Czachór, UAM

dr Rafał Trzaskowski, Sejm RP

dr hab. Sławomir Sowiński, UKSW - moderator

 

 

Wystąpienie dr. Rafała Trzaskowskiego, Sejm RP

Od lewej:

dr Robert Sobiech, Collegium Civitas

dr hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ

prof. dr hab. Zbigniew Czachór, UAM

dr hab. Sławomir Sowiński, UKSW - moderator

 

 

Referat prof. dr. hab. Zbigniewa Czachóra, UAM

Od lewej:

dr Robert Sobiech, Collegium Civitas

dr hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ

dr Rafał Trzaskowski, Sejm RP

dr hab. Sławomir Sowiński, UKSW - moderator

 

Panel III  (III część) Polskie spory ustrojowe z perspektywy dyskursu o suwerenności

Kontrowersje wokół Trybunału Konstytucyjnego  – Quo vadis?

- prof. dr hab. Aniela Dylus, UKSW - moderator

 

 

Wystąpienie prof. dr hab. Anieli Dylus, UKSW - moderatora

Od lewej:

dr hab. Ryszard Piotrowski, UW

dr hab. Jarosław Szymanek, prof. UW

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, UKSW

 

 

Referat dr. hab. Ryszarda Piotrowskiego, UW

Od lewej:

prof. dr hab. Aniela Dylus, UKSW - moderator

dr hab. Jarosław Szymanek, prof. UW

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, UKSW

 

 

Wystąpienie dr. hab. Jarosława Szymanka, prof. UW

Od lewej:

dr hab. Ryszard Piotrowski, UW

prof. dr hab. Aniela Dylus, UKSW - moderator

ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, UKSW

 

 

Referat ks. prof. dr. hab. Piotra Mazurkiewicza, UKSW

Od lewej:

dr hab. Ryszard Piotrowski, UW

prof. dr hab. Aniela Dylus, UKSW - moderator

dr hab. Jarosław Szymanek, prof. UW

 

Zamknięcie Konferencji

 

 

Zamknięcie Konferencji przez prof. dr. hab. Radosława Zenderowskiego, Dyrektora Instytutu Politologii WNHiS UKSW - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Po lewej  prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk Dyrektor Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 

 

Zamknięcie Konferencji przez prof. dr. hab. Konstantego Adama Wojtaszczyka Dyrektora Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Po prawej prof. dr hab. Radosław Zenderowski, Dyrektor Instytutu Politologii WNHiS UKSW - Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Suwerenność państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Kontakt: pstawarz9@wp.pl

 

Copyright Paweł Stawarz

    Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
    Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.